QQ登录

只需一步,快速开始

 找回密码
 注册|加入E书园

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 210|回复: 6

[新书发布] 皮浪学说概要

[复制链接]
发表于 2019-5-14 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

作者: [古希腊] 塞克斯都·恩披里科
译者: 崔延强
出版社: 商务印书馆
出版年: 2019-3
页数: 322
定价: 48.00
装帧: 精装
ISBN: 9787100167017
丛书:塞克斯都·恩披里柯著作集

丛书简介:“塞克斯都·恩披里柯著作集”,四卷本,包括《皮浪学说概要》《驳逻辑学家》《驳物理学家和伦理学家》《驳学问家》,我馆将陆续推出。

内容简介
   《皮浪学说概要》(PH)分三卷,第一卷(PH 1)是怀疑论的基本纲要,涉及怀疑论的概念、缘起、论述、标准、目的,论式,表述以及怀疑论同相近哲学的区别,第二卷(PH 2)是对逻辑学问题的反驳,第三卷(PH 3)是对物理学和伦理学问题的反驳。
   《皮浪学说概要》中文译本,除了收入恩披里柯的版本之外,还收录了希腊罗马时期的三个论皮浪哲学的短篇,分别是:第欧根尼·拉尔修的《皮浪与提蒙思想评传》、甫修斯的《埃奈西德<皮浪派的论证>》和尤西比乌斯的《亚里士多克勒<反皮浪怀疑派>》。
   本书是塞克斯都·恩披里柯《皮浪学说概要》的全译本,所根据的是洛布经典丛书R.G.Bury编辑的Outlinesof Pyrrhonism (Loeb Classical Library, cambridge, 1933),译者直接从希腊文译出。塞克斯都的著作的史料价值在于它比较客观地记述了公元2世纪以前希腊哲学几乎所有流派的主要观点,成为我们今天研究希腊哲学绕不过去的一手文献。

作者简介
作者:塞克斯都·恩披里柯(Sextus Empiricus)是活动于公元2世纪中后叶的著名哲学家、希腊怀疑派哲学的集大成者。

译者简介
崔延强,西南大学教授、博士研究生指导教师,中国人民大学哲学系西方哲学专业博士毕业,师从苗力田教授。长期致力于希腊哲学研究,曾参与《亚里士多德全集》翻译工作,其中主译第五卷、第九卷的《论诗》和《亚历山大修辞术》。

目录
第 一 卷
一、关于哲学的主要区别............................................................................ 3
二、关于怀疑论的论述................................................................................ 4
三、关于怀疑论的命名................................................................................ 4
四、什么是怀疑论?.................................................................................... 5
五、关于怀疑论者........................................................................................ 7
六、怀疑论的缘起........................................................................................ 7
七、怀疑论者持有信念吗?........................................................................ 8
八、怀疑论者拥有体系吗?...................................................................... 10
九、怀疑论者从事自然研究吗?...............................................................11
十、怀疑论者否弃现象吗?.......................................................................11
十一、怀疑论的标准.................................................................................. 12
十二、怀疑论的目的是什么?.................................................................. 13
十三、关于存疑的一般论式...................................................................... 15
十四、十大论式.......................................................................................... 16
十五、五大论式.......................................................................................... 47
十六、两大论式.......................................................................................... 51
十七、推翻原因论者的某些论式.............................................................. 52
十八、关于怀疑论者的短语...................................................................... 54
十九、关于短语“不比什么更”................................................................ 54
二十、关于“不可说”................................................................................ 56
二十一、关于“或许”、“可能”和“大概”............................................ 57
二十二、关于“我存疑”............................................................................ 58
二十三、关于“我不做任何确定”............................................................ 58
二十四、关于“一切都是不可确定的”.................................................... 59
二十五、关于“一切都是不可理解的”.................................................... 60
二十六、关于“我理解不了”和“我不理解”........................................ 60
二十七、关于“对于每个论证都有一个对立的等效论证”.................... 61
二十八、关于怀疑论者的短语的进一步说明.......................................... 62
二十九、怀疑论者的规训同赫拉克利特哲学的区别.............................. 63
三十、怀疑论的规训同德谟克里特哲学的区别之处.............................. 65
三十一、怀疑论同居勒尼派区别之处...................................................... 66
三十二、怀疑论同普罗塔戈拉派的规训区别之处.................................. 66
三十三、怀疑论同学园派哲学区别之处.................................................. 68
三十四、医学经验论与怀疑论是否相同? ............................................. 75
第 二 卷
一、怀疑论者能够研究独断论者所谈论的东西吗?.............................. 81
二、对独断论者的研究应当从何处开始?.............................................. 85
三、关于标准.............................................................................................. 85
四、真理的标准存在吗?.......................................................................... 86
五、关于“被什么”.................................................................................... 88
六、关于“由什么”.................................................................................... 96
七、关于“根据什么”.............................................................................. 102
八、关于“真”与真理............................................................................ 105
九、本性上有“真”这种东西吗?........................................................ 106
十、关于记号.............................................................................................110
十一 、指示性记号存在吗?....................................................................113
十二、关于证明........................................................................................ 121
十三、证明存在吗?................................................................................ 125
十四、关于演绎........................................................................................ 140
十五、关于归纳........................................................................................ 143
十六、关于定义........................................................................................ 144
十七、关于划分........................................................................................ 146
十八、关于把名称划分成“所表示的东西”.......................................... 147
十九、关于整体与部分............................................................................ 148
二十、关于“属”和“种”...................................................................... 149
二十一、关于共同属性............................................................................ 153
二十二、关于诡辩.................................................................................... 154
第 三 卷
一、关于物理学部分................................................................................ 167
二、关于能动的本原................................................................................ 167
三、关于神................................................................................................ 168
四、关于原因............................................................................................ 171
五、某物是某物的原因吗?.................................................................... 173
六、关于质料性的本原............................................................................ 177
七、物体是可理解的吗?........................................................................ 179
八、关于混合............................................................................................ 186
九、关于运动............................................................................................ 189
十、关于位移运动................................................................................... 189
十一、关于增长与减少............................................................................ 196
十二、关于“加”和“减”...................................................................... 197
十三、关于转化........................................................................................ 200
十四、整体和部分.................................................................................... 200
十五、关于自然变化................................................................................ 202
十六、关于生成和灭亡............................................................................ 204
十七、关于静止........................................................................................ 206
十八、关于场所........................................................................................ 207
十九、关于时间 ....................................................................................... 213
二十、关于数............................................................................................ 218
二十一、关于哲学的伦理学部分............................................................ 223
二十二、关于善的、恶的和无差别的东西............................................ 224
二十三、有本性上是善的、恶的和无差别的东西吗?........................ 227
二十四、何为所谓的生活的技艺?........................................................ 231
二十五、生活技艺存在吗?.................................................................... 246
二十六、生活技艺可以在人类中生成吗?............................................ 251
二十七、生活技艺是可传授的吗?........................................................ 251
二十八、被传授的东西存在吗?............................................................ 252
二十九、传授者和学习者存在吗?........................................................ 254
三十、学习方法存在吗?........................................................................ 256
三十一、生活技艺对持有者有益吗?.................................................... 259
三十二、为什么怀疑论者有时故意提出说服力较弱的论证?............ 260
附 录
第欧根尼·拉尔修:皮浪与提蒙思想评传............................................ 265
甫修斯:埃奈西德穆《皮浪派的论证》.................................................. 299
尤西比乌斯:亚里士多克勒斯《反皮浪怀疑派》.................................. 305
希腊怀疑论词汇希腊语—汉语对照表.................................................... 317
译后记........................................................................................................ 322

链接:https://book.douban.com/subject/30355980/

塞克斯都的著作可以视为真实性较高的希腊哲学“史料汇编”,或希腊人自己写的一部比较客观的“希腊哲学批评史”。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册|加入E书园

x

评分

参与人数 1刀币 +3 收起 理由
blcgn + 3

查看全部评分


回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-14 11:09 | 显示全部楼层
哲学史上,皮浪并不出名,不过怀疑论还是值得研究的。
发表于 2019-5-14 16:07 | 显示全部楼层
估计想看懂真的不容易。
发表于 2019-5-14 17:36 | 显示全部楼层
这个感觉还蛮好玩的样纸~
发表于 2019-5-15 13:57 | 显示全部楼层
豆瓣上说这个译本翻译不错,先mark一下。
ps,商务的书定价还是厚道的,不像别的出版社,至少再涨个2/3。
发表于 2019-5-15 17:38 | 显示全部楼层
商务现在的质量也越来越不稳定了
发表于 2019-5-16 01:27 | 显示全部楼层
好专业的感觉,不好啃。


本站所有资源均来自网络,为网友个人上传,如有版权纠纷与本站无关,网友分享资源仅限用于个人学习与研究,不得用于任何营利商业行为。版权为原著作人所有,如果您发现侵害了您的权益,请发邮件致fuwu(at)eshuyuan(dot)com,本站将在第一时间予以删除。

GMT+8, 2019-7-22 16:28 , Processed in 0.064835 second(s), 48 queries , Gzip On.

© 2001-2011 Powered by Discuz!